มุ่งใจใส่ลูกค้า นำพาคุณภาพ พัฒนาบริการ ด้านเครื่องมือแพทย์


HORSE MEDICAL SUPPLY CO., LTD. บริษัทฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด


บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

          ประกอบกิจการประเภทการขายส่งสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์
อาทิเช่น Monitor,Defib,AED,EKG,Spo2,NST,Hematocrit,เครื่องวัดความดัน,เครื่องผลิตออกซิเจน,
Video Laryngoscope,Infusion Pump,Syringe Pump,เครื่องจี้,
Incubator,Incubator,Photo Therypy,เตียง,เตียงคลอด,เตียงผ่าตัด,Strecher,
รถเข็นฉุกเฉิน,รถจ่ายยา,ตู้เข้างเตียง,โต๊ะคร่อมเตียง,เครื่องนึ่ง Auto Clave เป็นต้นบริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

เรามุ่งใจใส่ลูกค้า นำพาคุณภาพ พัฒนาบริการ ด้านเครื่องมือแพทย์
***ข้อความทางด้านบริษัท***